Ny bedömning av riskerna för iranier som varit politiskt aktiva utanför Iran

Migrationsverkets rättschef har fattat beslut om nya riktlinjer för hur risken för förföljelse ska bedömas för asylsökande iranier som varit politiskt aktiva utanför hemlandet. Rättschefen konstaterar att den iranska regimen har både stor vilja och förmåga att övervaka sina medborgare i Sverige.

Efter det iranska presidentvalet 2009 har situationen gradvis försämrats för oppositionella i Iran. Under den arabiska våren med flera fallande regimer i närområdet har man också kunnat se en ökad nervositet hos den iranska regimen. Den iranska regimen, som redan tidigare utövat en omfattande övervakning av sina medborgare, har ytterligare skärpt denna. Även bevakningen av medborgare via sociala medier och deras politiska verksamhet utanför Iran har ökat.

Hårdare attityd mot oppositionella

Den ökade övervakningen från den iranska regimens sida har, tillsammans med en allt hårdare attityd mot oppositionella, lett till att andelen iranier som beviljats skydd i Sverige gradvis har ökat. För att ge ytterligare vägledning för bedömning av rätten till skydd i Sverige har Migrationsverkets rättschef meddelat nya riktlinjer för ställningstagande om risken för förföljelse vid politisk aktivitet i utlandet, så kallad sur place-verksamhet.— Det är tydligt att den iranska regimen sedan presidentvalet 2009 ytterligare skärpt tonen mot oppositionella. Regimen har både vilja och förmåga att i stor utsträckning övervaka sina medborgare även utomlands, säger Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik.

De nya riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer från mitten av juli 2011, där Migrationsverket också konstaterade att den iranska regimen hade en stor förmåga att övervaka sina medborgare utomlands. Sedan dess har Migrationsöverdomstolen, den 16 september meddelat en dom som rör en iransk medborgares politiska aktivitet i Sverige. Denna dom är bindande för Migrationsverket och ligger, tillsammans med tillgänglig landinformation, till grund för Migrationsverkets bedömningar i dessa ärenden.

Ta del av Migrationsverkets riktlinjer och frågor och svar som rör prövningen av minoriteter och andra grupper i Iran samt flyktingskap sur place.

Sidan på Migrationsverket senast uppdaterad: 2011-11-09

 

 

Denna nya information från Mikael Ribbenvik ersätter det förra ställningstagandet som utkom i juli 2011. Bedömningen har blivit mer ingående och från iraniers fall, mer positiv. 😉

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s