چه حيله اى این بار؟

safe_image

کردانه:ناصر عبيات

أنتخابات اصطلاحى با ريشه عربى كه به معنى برگزيدن است, كه تعريفى از يك پديده متمدن در يك كشور محسوب ميشود كه معمولاً كشورهاى با سيستم حكومتى دمكراتيك انتخابات را يك اصل مهم از اصول دموكراسى مى دانند و از اهميت خاصى برخوردار است,

وصد البته انتخاباتى كه بدون دخالت نيروهاى اطلاعاتى گروههاى سرى كه قدرتهاى نظامى را در دست دارند و وبدون هيچگونه أجندهاى خارجى انجام مى شود وحق انتخاب ازاد ميباشد كه شركت نكردن در ان را حق مى دانند نه جرم , جريان انتخابات در يك كشورديمكراتيك احزاب موجود در عرصه رقابت, اهداف وبرنامه هاى 4 ساله خود را در اختيار مردم قرار داده وبه رقابت مثبت بر اساس شعارهاى وبرنامه حزبى خود مي پردازند و مردم را به صندوقهاى انتخابات دعوت مى كنند

اما در كشورهاى جهان سوم وكشورهاى كه هميشه توطئه خارجى را پيراهن عثمان قرار داده و همچنين انتخابات را مشتى تو دهن استكبار جهانى وتوطئه گرانان تعريف ميكنند و ان را وظيفه ملى وشرعى يك هموطن مى دانند ان را به بحث وتحليل قرار مى دهيم.

با اينكه من در كشور سوئد در حال حاضر زندگى مى كنم و در ايران بوده ام, و شاهد اين پديده (انتخابات) در اينجا وانجا بوده ام.
به اين نتيجه رسيده ام كه

همه ما به خوبى ميدانيم كه در ايران هر 4 سال يك بار انتخابات رياست جمهورى اجراء مى شود دقيقاً همانطور كه درسوئد وديگر كشورها جهان برگزار ميشود ويك شخص جديد به عنوان رئيس جمهورمعرفى ميشود كه گاهى اين شخص بمدت هشت سال هم رئيس جمهور باشد كه معمولاً اينطور بوده, اما بحث ما اينجا اين است تفاوتهاى كه در حين اجراء انتخابات و روش انتخاب وابزار ان است مورد بحث و گفتگوى است

در انتخابات جمهورى اسلامى ايران بعكس كشورهاى دیمکراتیک, وزارت اطلاعات يكى از مهمترين دستگاهاى است كه نقش محورى وكليدى در به قدرت رسيدن فرد يا حزب به كرسى رياست جمهورى ايفاء ميكند وبا ايمان كامل مى توان گفت كه در ايران فيلتر وزارت اطلاعات يكي از حساسترين ومهمترين فيلترى است كه كانديد رياست جمهورى بايد از ان رد شود

و هميشه پرسنل فعال اين وزارت(سربازان امام زمان) كه وظيفه انها ايجاد ابزار, فضاء وشعارهاى مناسب و متطابق با سياستهاى خارجى وداخلى نظام را دارند ايجاد كنند كه بايستى در اخر اين پديده متمدن به نفع نظام جمهورى اسلامى خاتمه يابد , نمونه بارز ومثال روشن حكومت اقاى خاتمى كه با شعارهاى براق وپر چرب ان از جمله ان شعارها * شعار ایران براى همه ایرانیان است* و در هر محفل سياسى در ان زمان به گوش ميخورد, وفعالان مدنى, سياسى, اجتماعى و فرهنگى بر اساس اين شعار سنگ تمام گذاشتن واعتماد كامل به اين شعار و شعارهائى ديگر كه جنبش اصلاحات طرح كرد نشان داده اند,

دقيقاً همان اعتمادى را كردند كه پدرانمان به انقلاب اسلامى داده اند, كه ناتج دو اعتماد تقريبا در برخى از ارقام ونتائج كامل مشابه بوده وخسارتهاى كلانى كشور ومردم متحمل شده اند وشاهد بوده ايم كه چطور تا اينكه اقاى احمدى نجاد به سر كار امد همه چيز رو شد وهزاران هزار نفر از فعالين سياسى, فرهنگى, مدنى راهى زندان شده اند وشاهد تعطيلى وبسته شدن دهها روزنامه هاى محلى وحتى كار به اعدام بعضى از فعالان غير فارس كه انجاميد, فعالانى كه روزى جزء نيروئى انسانى براى ترسيخ دمكراسى در ايران واحقاق حق براى تمام مردم ايران به حساب مي امدند

كه در يك چشم بهمزدن به نيروئى غير مرغوب كه باعث تهديد امنيت ملي وتمامى اراضى ايران شدند, نيروئى كه اقاى خاتمى و تئورسينهاى اصلاحات انها را ابزار پیشرفت وتقدم وازدهار ايران مى ناميدند, اما اينگار تاريخ خود را تكرار كرد به قول گفتنى دو هزارى مردم افتاد كه فقط شعارها تغيير ظاهرى كرده و شعار نه شرقى نه غربى جمهورى اسلامى كه سيد و پسر حضرت زهرا در سال 57 طرح كرد بود و باعث قتل عام هزان نفر از فعالان سياسى وفرهنگی اغاز انقلاب كه راى مخالف با جمهورى اسلامى داشتند

به شعار ايران براى همه ايرانيان واين بار وبصورت تصادفى باز هم توسط يك سيد وپسر ديگر از حضرت زهرا بنام خاتمى طرح شد, كه متاسفانه نتائج وارقام نزديك ومتشابه بوده كه قربانى همان قربانى پسر حضرت زهراى اولى سال 57 بود .
پائيز امسال شاهد انتخاباتى جديد رياست جمهورى اسلامى ايران هستيم كه تقريباً يك ماه است كه شاهد فشارها بر روزنامه نگاران و رسانه هاى كه به مزاج جمهورى اسلامى ناخوشايند است اعمال ميشود ومشادات كلامى كه بين سران كلان ومحورهاى قدرت در جمهورى اسلامى به حد بالاى خود رسيده ايا فكر ميكنيد كه اين هم سر اغاز بازى جديد سربازان گمنام امام زمان است

واين روزنامه نگاران قربانى اين بازى بى رحم است يا شايد ابزار اين بازى هستند, چون كه دقيقاً جرياناتى كه در حال اتفاق افتادن است ما را به هشت سال گذشته يعنى دوران جنبش اصلاحات مى اندازد مانند همان سال اخرى كه بازى كه بسر اقاى خاتمى اوردند وان را مسئول همه نابكاريها ومشكلات كشور اعلام كردند و حتى وى را به *ممد چخان* ملقب كردند, با اينكه خاتمى وبنيانگذاران جنبش اصلاحات جزئى از اين بازى بودند البته تا سال اخر دوره دوم اقاى خاتمى و حتى يادمان تا الان هست واكنشهاى شديد الهجه وتند رهبر جمهورى اسلامى وسربازان امام زمان (اطلاعات) كه با قدرت تمام پشتيبانى رئيس جمهور حالى ايران كه رقيب اقاى خاتمى در اواخر سال 2004 بود كه به بركات حمايت ولايت فقيه وسربازان گمنام امام زمان به كرسى رياست جمهورى رسيد و اين روزها كه سال اخر اقاى رئيس جمهور است دقيقاً همان بلائى را كه سرخاتمى اوردن الان بر سر احمدى نجاد اعمال ميشود و تحت فشارهاى همان كسانى است كه پشتيبان وى در مقابل اقاى خاتمى بوده اند.

اما بازى سوم عمر ان 4 ساله است كه به شكل كاملاً تصادفى رهبر ان را يك سيد وپسر ديگر حضرت زهرا است كه با نام مختلفى ولى از يك فكرو انديشه سرچشمه مى گيرند, بازى كه جان دهها از مردم درسال 2009 را گرفت والان اين نسخه از بازى اماده بسركار امدن است, نسخه كه با مهارت خاص در سال 2009 دزاينر شد وگر چه جان دهها را گرفت ولى ارزش دارد وبايد منتظر نشست كه فرزندان حضرت زهرا اين بار وبا شعار سبزشان, چگونه وفادارى خود را به رهبر كبيرشان ثابت مى

كنند وايا مى تواند ارقام ونتائج خود را بالا و ركورد جديد در قتل عام وكشتار به ثبت برسانند.

با مقايسه جريانات فوق وخواندن بين سطور مى توان به اين نتيجه رسيد كل انتخابات در ايران چيزى جزء يك بازى نيست كه طراح ان سربازان گمنام امام زمان وبه رهبرى ولايت فقيه كه سعى ميكنند با تمام قواء وبه هر نحوى كه شده مردم را به صندوقهاى انتخابات بكشند با اين أهداف كه اولاً ترسيخ پايه هاى اين نظام غير متمدن وناقض حقوق بشر را استوارتر كنند و دوماً مشروعيت دادن به اين نظام كه مسئول كشتار هزاران هزار نفر از مردمان بى گناه وبى دفاع است.
و سعى در ان دارند با خروج مردم در انتخابات مشروعيتى جديدى به قتلهاى زنجيره اى وجنايهاى بى پايان خود بدهند وسعى مي كنند كه تا به
تمام جهانيان اين پيام را برساند كه مردم خواهان اين نظام ضد بشرى است

http://www.kurdane.com/news-details.php?id=9349

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s